تشک مواج آبی

تشک مواج آبی از  مواد خوب و قوی و با کیفیت می باشند  که با آب جهت کاهش

تشک مواج آبی از  مواد خوب و قوی و با کیفیت می باشند  که با آب جهت کاهش سطح فشار به بیمار پر می شوند این تشکها اغلب از چندین بخش کیسه های آب که در میان پلاستیک های محکم معمولاً از جنس ونیل قرار گرفته است. علاوه بر این در جه حرارت آنها قابل کنترل که  بستری  آرام برای فرد ایجاد می کند بخصوص برای مبتلا به آسم و آلرژی  که می تواندذرات گرد و غبار در اطراف فرد جلوگیری کند.این تشکها  از لحاظ وزنی از ۹۰ کیلوگرم تا ۱۸۰ کیلوگرم متفاوت می باشد. که در تمام اندازه ها  استاندارد رعایت و در نظر گرفته شده است. از قابلیت هایی که این نوع تشک های درمانی دارند می توان به ضد تعرق بودن، طبی بودن،آنها اشاره کرد.

 

 

Is a Water Bed Mattress a Good Idea

 

cutawaysmall1.jpg

Do you know that a water bed is one of the most comfortable beds on the market? Yes, it is

A water bed is made of good, strong and supportive materials which provides vital support and comfort. Moreover, temperature control is one of the main features of a water bed. Water beds are specially recommended for asthma and allergy patients because a water bed cannot accumulate dust particles

The water bed is available in different sizes and weight vary from 90kg to 180kg and also vary in depth and stability. The water bed is available in almost all standard bed sizes too. You can expect your water bed to last 10 to 15 years depending on how carefully you use your water bed

تشک مواج آبی

تشک آبی

تشک مواج آبی مخصوص

تشک مواج آبی مخصوص

Pin It