خواب دیدن اعداد

خواب دیدن اعداد

خواب دیدن اعداد: سلام به باز دیدکنندگان سایت تشک برجیس شاید برای شما هم پیش اومده باشه که

خواب دیدن اعداد: سلام به باز دیدکنندگان سایت تشک برجیس شاید برای شما هم پیش اومده باشه که توی خواب اعدادی رو ببینید هر کدوم معنای خاص خودش رو داره مثلا در  زیر برخی مفاهیم فراطبیعی در مورد اعداد اشاره می کنیم که چه مفهومی در خواب می توانند دشته باشند:

عدد یک:استقلال، شروع دوباره یکی شده با زندگی – وحد- رشد شخصی – فردیت-پیشرفت و خلاقیت

عدد دو: زوج بودن-تعادل زن/مرد-تعدل در انرژی های جهان-نیازمندی فرد- تسلیم نفس-دیگران را بر خود ترجیح دادن-جذابیت برای دیگری-اگاهی ناشی از تعدل و ازدواج

عددسه: سه گانگی ذهن و جسم و روح-پیشرفت-اراز وجود-ارتباط -تفریح-روشنفکری-هماهنگی و خوشبینی

عدد چهار: امنیتو بیان- چهار عامل و چهار مسیر مقدس-انظباط فردی در کار و خدمت دیگران-بارور بودن- نظام مندی- تمامیت و وجود

عدد پنج:حس ازاد بودن-از قید و بند رها شدن-فعال و پر انرژی -علاقمند به ماجرا جویی-این عدد بیانگر روح ازاد

عدد شش:خود سازی بخصوص در مورد مسولیت ها-هماهنگی -سازگاری با خانواده-محبت و عشق-مسولیت اجتماعی – زیبایی-هنر

عدد هفت:زندگی  درونی -عقل درونی -تولد – تولد دوباره-قدرت مذهبی-باورهای مقدس-تمایل به مراسم مذهبی-تنهایی-تحلیل و تفکر

عدد هشت: نماد ابدیت-موفقیت مادی-قدرت فردی-فراوانی- شعور کیهانی-پاداش- اقتدار و رهبری

عدد نه: انسان دوستی-خودبینی-خود را وقف زندگی دیگران کردن-عدد تکامل و پایان-نماد عشق جهانی-صبوری و خرد

عدد ده: تمامیت و کمال

 

خواب دیدن اعداد

عدد یازده: اشراق روحی-اراده- بصیرت-درمان روحی –

عدددوازده: قدرت تکامل درونی- دوازده مرید-دوازده سیاره و دوازده ماه

عدد بیست و دو: نیروی بالقوه و نامحدود وسلطه در همه حوزهه ا-جسم احساس ذهن

عدد سی و سه: قدامت درونی- معلم روح -شعور کیهانی و همه چیز های ممکن

اگر عدد دیگری در خواب دیدی و در این مثال ها نبود باید از  جمع  دو عدد مثلا ۲۴ با جمع  دو عدد می شود  شش و یا  عد دو چهار  با هم

روش دیگر برای برسی اعداد در خواب این استکه  به انها دقت کنید شاید عدد خاضص مثل  سن تاریخ تولد و تعداد فرزندان یا می تواند  زمانی باشد که طول می کشد تا به هدف خود برسید.

 

 

 

 

Pin It

ثبت دیدگاه