خواب و رنگ

خواب و رنگ : امروز برای شما همراهان همیشگی تشک برجیس نوشته کوتاهی درباره  دیدن رنگ ها در

خواب و رنگ : امروز برای شما همراهان همیشگی تشک برجیس نوشته کوتاهی درباره  دیدن رنگ ها در خواب که به تفسیر رنگ در خواب پرداخته

خواب و رنگ قرمز:

القا کننده: آزادی، اراده،صداقت،عزم راسخ، قدرت،عمل،هوشیاری،انگیزه،استقلال،نیت و رهبری.

رها کننده: خشم. گیجی ،فرسودگی,خشونت،نابودی،انتقام،سرکشی و عجول بودن

نارنجی:

القاکننده: خوش بینی, شهامت, پیروزی ,اطمینان, اشتیاق, تشویق, جذابیت, فراوانی ,مهربانی و رشد

رهاکننده: ریاست طلبی ,نداشتن اطمینان ,غرور و نادانی

 

خواب و رنگ

خواب و رنگ

 

 

خواب و رنگ زرد:

القا دهنده : ابراز علاقه, لذت ,نظم , ترتیب, تبعیض روحی, نظام مندی, توجه به ,ارزیابی ,هوشمندی ,انظباط, قدرت اجرایی و شهمانت

رها کننده: محدودیت ,عدم تمرکز ,سردرگمی ,خستگی و ترس

خواب و رنگ آبی:

القا دهنده : خرد , ملایمت, پذیرش , ,فهم, کناره گیری, مهرمانی,محبت, صبوری ,بخشش ,حساس بودن, تفکر و عمق

رها کننده: افسوس خوردن نسبت به خود ,عدم پذیرش, ماهیت فردی, حس جدایی, انزواطلبی, نگرانی ,افسردگی, منفعل بودن, اضطراب, دلسردی و کناره گیری

خواب و رنگ ارغوانی

القا دهنده : الهام ,خیال, دور اندیشی ,اعتماد به آینده, اراده, دریافت فراتر از احساس و حساسیت بیش از حد

رهاکننده: عدم توانایی زندگی در حال ,فراموشی, عدم انظباط ,خشم, انزواطلبی ,تکبر,  غرور و اهانت

خواب و رنگ سفید:

القا کننده: غریزه, اسرار آمیز ,خلاقیت, الهامات روحی, تمرکز, واکنش عقل,  دانش درونی, آبرو ,شوق , سازگار روحی

رهاکننده: عقده ,ممنوعیت ,شهادت, ناشکیبایی ,افکار پوج ,انتقاد و منفی نگری

Pin It

ثبت دیدگاه