خواب های فصل سال

خواب های فصل سال

خواب های فصل سال:  سلام خدمت دوستان همیشگی سایت تشک برجیس امروز مقاله کوتاهی در مورد خواب دیدن

خواب های فصل سال:  سلام خدمت دوستان همیشگی سایت تشک برجیس امروز مقاله کوتاهی در مورد خواب دیدن و مفهوم خواب ها در  فصل های مختلف سال  داریم

در این کره همه چیز به شکلی تحت تاثیر فصل هاست. در دوران کهن، مردم بر این عقیده بودند که فصل ها قدرت خاصی دارند و آن ها را برای درک اسرار زندگی ضروری می دانستند. در  قرون وسطی در انجمن های سری ، اموزش، و درک این موضوع مورد بررسی بوده است و بعد ها به صورت مطالعه ستاره شناسی در امد. هر فصل اثری خاص بر روح داشت و بیانگر بخش درونی وجود ما بود. همانطور که چرخه یادگیری و استراحت داریم، چرخه ماه و سال نیز داریم. خواب نیز چرخه طبیعت را دنبال می کند.

خواب های فصل سال – بهار:

خواب هایی که در فصل بهار دیده می شوند، همگی مسیری جدید را دنبال می کنند. آن ها مرتط به حس و حالات درونی نسبت به خود و دیگران هستند. این گونه خواب ها مفهوم اموزش و بیماری دارند و نشان دهنده رشدی جدید و شروعی دوباره هستند.

خواب های فصل سال

خواب های فصل سال- تابستان:

بنا بر بسیاری دلایل، خواب های فصل تابستان مربوط به ماهیت بیرونی شما هستند: روند افکار و ملاحضات اجتماعی، این گونه خواب ها مفهوم اختراع و دانش دارند و بیانگر لذتی بی شائبه هستند.

خواب های فصل سال

خواب های فصل سال پاییز:

خواب های این فصل به رقابت و در نهایت به کالبد جسمانی اشاره دارند و مربوط به روابط جنسی ، تکامل  و خلاقیت هستند. در این زمان از خواب، الهامات بسیاری می گیرید. وفور ایده ها و باورها و موضوعات مادی در این فصل متجلی می شوند.

خواب های فصل سال

خواب های فصل سال- زمستان:

خواب هایی که  در ماه های زمستان می بینید اغلب واضح و قدرتمند هستند. به طور مستقیم به آگاهی روحی شما اشاره دارند و سبب رشد درونی شما هستند. این خواب ها بذرهای آماده کاشت سالی هستند که می اید. این گونه خواب ها گاهی مفهومی از جنگ، مذهب و سیاست دارند.

 

خواب های فصل سال

 

Pin It

ثبت دیدگاه