چرا بی خوابی

چرا بی خوابی

چرا بی خوابی وقتی میزان عادب خواب کافی نباشد می توان گفت که فرد دچار بی خوابی است.

چرا بی خوابی

وقتی میزان عادب خواب کافی نباشد می توان گفت که فرد دچار بی خوابی است. تجربه نشان می دهد که بی خوابی مطلق در صورتی که آگاهانه و از روی اراده باشد امری است که می تواند برای فرد قابل تحمل باشد. اما بی خوابی که بر خاسته از اراده نباشد امر دیگری است. این نوع بی خوابی اختلال چرخه بیداری- خواب است و تنها به شب محدود نمی شود.

شگفتی های خواب

معمولا بی خوابی به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

  • بی خوابی مقطعی که در اغلب موارد به دلهره و اضطراب مربوط می شود. ممکن است شخصی در طول روز عصبی شده باشد و یا تنها به این دلیل که مسافر است در اتاقی به غیر از اتاق خودش می خوابد دچار بی خوابی شود.گاهی ترس از امتحان فردا، جدایی از همسر، مشکل سلامتی ویا درد می تواند منشا این نوع بی خوابی باشد.
  • بی خوابی های مداوم که درمانش بسیار مشکل است. در اینجا نیز باید ابتدا دلایل بروز مشکل را یافت و سپس در صدد رفع آن برآمد.

 

چرا بی خوابی

چرا بی خوابی

در هر دو مورد می توان به خصلت های دیگری در رابطه با دوره ی به خواب رفتن اشاره کرد:

  • بی خوابی مطلق که در آن شخص اصلا نمی خوابد.
  • بی خوابی ابتدایی که در  طی آن مشکل فرد در این است که نمی تواند به خواب  رود و یا باید ۲ تا  ۳  ساعت بر روی  تشک و رختخواب خود بماند تا  بخواب رود. در  این نوع  بی خوابی ، بی خوابی تاخییری می گویند.نگرانی ها نسبت به آینده و ترس بیش از حد از اتفاقاتی که ممکن است در آینده رخ دهد به این نوع  بی خوابی دامن می زند.در  درور هنو جوانی که  فرد درگیر پرسش های وجودی می شود این بیخوابی بیش تر به چشم می خورد.گاهی این نوع بیخوابی از نگرانی های گذشته ناشی می شود، یعنی  فرد از خود فردا  را می پرسد که  کارهایی که کرده و یا نکرده چه عواقبی  داشته اند.چه کارهایی بهتر بوده انجام می داد یا نمی داد

این شکل از بیخوابی موقعی بیشتر مشاهده می شود که فرد چه کودک یا بزرگسال از اختلال های اضطرابی رنج می برد.یعنی وقتی اضطراب  تشدید می شود، دوام می یابد و قابلیت فرد را در  تطابق خود با شرایط تازه مختل می کند.

بدین ترتیب، بسیاری از بیماری های  روانی ممکن است باعث این نوع بی خوابی  شوند.اختلالات فوبیک یا ترس بیمار گونه، اختلات وسواس گونه و غیره…

وقتی فرد  از قبل احساس می کند که خطری در  پیش است و به زحمت می تواند چاچوب آن را مشخص و یا انرا مهار کند دچار اضطراب می شود.

واژه استرس یا دلهره وقتی به کار می رود کهمی خواهیم از مشکلات گوناگونی که  فرد با آن مواجه است صحبت کنیم.هنگامی که  فرد دچار  دلهره می شود هورمون های کاتشولامین، گلوکوکورتیکوئید و آندوفین ترشح می  شود.کار این هورمون ها این است که  به فرد کمک می کنند تا با وضعیت جدید کنار بیاید و برای مقابله با مشکلات آمادگی بیشتری داشته باشد.باید اضافه کرد که  این هورمون ها به هیچ وجه کار بخواب  رفتن را تسهیل نمی بخشند.

بی خوابی پایانی یعنی  فرد در  طول شب چند بار  بیدار می شود. یا مثلا ساعت ۵  صبح بیدار می شود و دیگر  نمی تواند بر روی  تشک بماند و بخواب  برود.این نوع  بیخوابی  در موقع  افسردگی  ایجاد می  شود.گاهی  افسردگی ناشی از  بروز مشکلی روحی  و یا روانی است. یعنی  شخص بی انکه مشکل جسمانی  داشته باشد، از  نظر  روحی  دچار اسیب هست. به همین خاطر  این مشکلات باعث بیخوابی می شود.

 

منبع: کالای خواب  برجیس

Pin It

ثبت دیدگاه