خواب کودکان: با سلام به همراهان همیشگی سایت تشک برجیس امروز مقاله کوتاهی در مورد خواب دیدن کودکان برای شما آماده کرده ایم ما باید ارزش و ویژگی خواب را به فرزندان خود در میان بگذارید. با این کار به علایق فرزند خود از خوابش پی می برید. هر گز رفتار کودک را در خواب […]

ادامه مطلب

ارتباط خواب دیدن دوقلوها:پژوهش های آزمایشگاهی در فرانسه مشخص کرد که ژنتیک نقش مهمی در پدیده خواب دیدن دارد.این پژوهش نشان داد که دوقلوهای همسان شباهتی نا معمول در الگوهای رم از خود نشان می دهنند که این نتیجه خیلی بزرگتر از نتیجه نشان داده شده بین خواهر و برادرهای معمولی بود.در حقیقت، دو قلوهای […]

ادامه مطلب

خواب الهام بخش: با سلام خدمت همراهان همیشگی تشک برجیس، خیلی از افراد به محض رفتن به روی تشک خود  خواب هوای گوناگونی می بینند، که  بهتر است که  دقیق تر به خواب ها فکر کنیم در  زیر نمونه ای از خواب های الهام بخش اورده شده:     بسیاری از کشف های علمی، ناشی […]

ادامه مطلب

ضرورت خواب دیدن: سلام به همراهان همیشکی تشک برجیس امروز در مورد ضرورت خواب و خواب دیدن مطلبی گرد اوری شده که تقدیم شما می شود: برای برقراری تعادل جسمانی و احساسی خواب ها لازم هستند.حتی اگر آنها  را به یاد نیاوریم. در گذشته اعتقاد داشتن بی خوابی مضر است، چون مارا از نعمت خواب […]

ادامه مطلب

ارﺗﺒﺎط ﻋﺎدات ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑا ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن چکیده: ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﯾﮏ ﺳﺎزه ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ، اﺟﺰای دﻗﯿﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺧﻮاب و ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺧﻮاب و ﻋﺎدات ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد. ﻣﻮاد […]

ادامه مطلب

تاثیر خواب بر حافظه نکته بیسار مهمی است که باید به آن توجه کرد.بهرمندی از حافظه قوی،مستلزم داشتن خواب مفید است.برای داشتن خواب خوب نکاتی را باید در نظر گرفت. ۱- تمرکز، اساسی ترین پایه هرم ذهن است که طریق خواب عمیق شبانه می تواند تامین شود. ۲- وقتی خواب هستید، مغز حافظه های جدیدی راتجربه […]

ادامه مطلب

پمفلت تعادل در خواب:اهمیت خواب در انسان برکسی پوشیده نیست. تقویت سیستم ایمنی بدن، ترمیم نورون‌ها و حفظ کارآوری سیستم عصبی ساماندهی یادگیری و حافظه و رشد کودکان و نوجوانان به دلیل اینکه هورمون رشد بیشتر در حین خواب ترشح می‌گردد از عملکردهای ویژه خواب است. بنابراین با توجه به اهمیت خواب می‌توان گفت کم […]

ادامه مطلب

تعادل خواب و زیبایی خواب،زندگی مانند جهان هستی باید تعادلی میان استراحت و فعالیت باشد. هر تصمیمی که درباره شغل خود بگیرید، باید به سایر جنبه های زندگی خود نیز بها بدهید، از فرزندان و از نوه ها و از سایر افراد خانواده خود لذت ببرید. این شادیهای  ساده از زندگی بخش مهمی از برنامه […]

ادامه مطلب

تشک یکی از مهمترین وسایلی است که شما انرا در  زندگی انتخاب و خریداری می کنید. بیش از یک سوم عمر ما بر روی تشک و رختخواب سپری می شود. پس بهتر است که در خریداری آن نهایت دقت صورت گیرد.اگر وقتی یه رختخواب می روید و بی قراری می کنید و نمی توانید بخوابید […]

ادامه مطلب

علت کابوس:وقتی که خواب  بدتر از بیداری می شود. یکی از  دلایلی که روئا مهم است این است که روی میراث فرهنگی ما تاثیر فراوان گذاشته.مثلا نمی دانیم اگر انسان ها خواب نمی دیدند ادبیات غربی به چه  شکلی در می امد. برای مثال بدون خواب، آثاری مثل هملت، مکبث و شماری دیگر از نمایشنامه […]

ادامه مطلب