اگر زود بخوابید! افرادی که زود می خوابند از چه مزایایی بهره مند می شوند این امر چه تاثیراتی روی سلامتی آن ها میگذارد چه دلایلی برای تاثیرات مفید زودخوابیدن وجود دارد اگر به موقع بخوابید چه امتیازاتی نصیبتان خواهد شد.   در دنیای مدرن با پیشرفت فناوری افراد تا پاسی از شب درگیر فناوری‌ […]

ادامه مطلب

ارتباط بین خواب کافی و عملکرد شناختی در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است و این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که خواب کافی، حافظه و قدرت یادگیری مغز را افزایش می دهد.   خوابیدن باعث می شود که امکان تولید میلین توسط سلول های مغز افرایش یابد. میلین ترکیب نوعی فسفولیپید و پروتئین است […]

ادامه مطلب

چند وقت پیش برای تخت خوابتان تشک خریدید؟ به ۱۰ سال می‌رسد؟ ۱۰ سال یعنی ۳۶۵۰ شب! ما در طول شب ۴۰ مرتبه تکان می‌خوریم و در طول ۱۰ سال، ۱۵۰ هزار مرتبه روی بالش و تشکمان جابه‌جا می‌شویم. این حرکات فیزیکی سبب سایش و فرسودگی تشکمان می‌شوند. پس از ۱۰ سال، ۲۵ درصد از […]

ادامه مطلب

McCoy, Bell, Weaver, and sometimes Buckley, often be key in trying to fill Westbrook’s shoes as well as adding their own identity for this team. There is one main thing marvelous doesn’t it should remember before you begin packing. On the other hand, what about Gibson’s wholesale nfl jerseys revenue? In those days we’ll be […]

ادامه مطلب
۱ ۶ ۷ ۸