کلیپ تصویری دکتر دقاق زاده انتخاب تشک مناسب: طی گفتگوی سخنان دکتر دقاق  زاده متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ایران در انتخاب تشک مناسب فرموندن که تشک نه سفت و نه نرم باشد و اینکه گفته می شود بدون تشک بخوابید سخن علمی نمی باشد .

ادامه مطلب