کاناپه و نیمکت اتاق خواب: در این قسمت در سایت تشک برجیس مدل های زیبا از نیمکت و کاناپه قرار گرفته است شاید خیلی افراد را دیده باشید که از برای نشستن در اتاق خواب از سطح رویه تشک خود استفاده میکنن که به مرور که بر سطح کناری تشک بر روی تخت استفاده می […]

ادامه مطلب

تخت دوطبقه:زمانی که بدنبال تخت خوابی دو طبقه می گردید حتما کودکان را همراه خود به بازار ببرید. نظر آنها باید تا پایان مرحله خرید تخت در الویت اول قرار بگیرد. با وجود کودکان می توانید نوع بالا رفتن آنها از نردبان تخت را بررسی کنید تا دقیقا همان مدلی را انتخاب کنید که برای […]

ادامه مطلب