ترفند خواب فراموش نکنید که وقتی به روی تشک می روید، خودتان می توانید بهترین طبیب بی خوابی خود باشید.آموزش  روش های  ساده مثل شل کردن عضلات تنفس عمیق ، فکر کردن به تصاویر مثبت و تلقین در  اغلب مواقع می تواند خواب  سریع را به ارمغان بیاورد.نکته مثبت این تمرین ها این است که […]

ادامه مطلب

ارتباط خواب دیدن دوقلوها:پژوهش های آزمایشگاهی در فرانسه مشخص کرد که ژنتیک نقش مهمی در پدیده خواب دیدن دارد.این پژوهش نشان داد که دوقلوهای همسان شباهتی نا معمول در الگوهای رم از خود نشان می دهنند که این نتیجه خیلی بزرگتر از نتیجه نشان داده شده بین خواهر و برادرهای معمولی بود.در حقیقت، دو قلوهای […]

ادامه مطلب