خواب و رنگ : امروز برای شما همراهان همیشگی تشک برجیس نوشته کوتاهی درباره  دیدن رنگ ها در خواب که به تفسیر رنگ در خواب پرداخته خواب و رنگ قرمز: القا کننده: آزادی، اراده،صداقت،عزم راسخ، قدرت،عمل،هوشیاری،انگیزه،استقلال،نیت و رهبری. رها کننده: خشم. گیجی ،فرسودگی,خشونت،نابودی،انتقام،سرکشی و عجول بودن نارنجی: القاکننده: خوش بینی, شهامت, پیروزی ,اطمینان, اشتیاق, تشویق, […]

ادامه مطلب