خواب و تغذیه کارهای بسیاری  صورت گرفته است  تا مشخص شود چه غذاهایی به شما کمک می کند  تا  به خواب  بروید.م حققان کشف کرده اند امینه اسیدی به نام تریپتوفان به شما کمک می کند تا بخوابید، چون وقتی تجزیه می شود، سروتونین ایجاد می کن، ماده ایی که باعث می شود احساس خوبی  […]

ادامه مطلب

تاثیر کم خوابی بر چاقی:با توجه به مطالعه‌ای علمی که توسط محققان دانشگاه لاوال در کبک – کانادا انجام شد، محققان به نتیجه رسیدند که خواب کافی نیز یکی از عوامل مؤثر در کاهش وزن است. به گفته این محققان خواب کافی و به موقع یک نکته کلیدی در کاهش وزن و جلوگیری از مبتلا […]

ادامه مطلب