کابوس در نوزادان: با سلام امروس تشک برجیس برای شما مقاله کوتاهی در مورد کابوس در نوزادان آماده کرده است که تمیدوارم  والدین عزیز از ان بهره ببرند. مراحل خواب پارادوکسال که خواب دیدن طی آن ها اتفاق می افتد از نظر همین مراحل در خردسالان بیشتر است و به همین سبب نیر بیداری ناشی […]

ادامه مطلب

خواب کودکان: با سلام به همراهان همیشگی سایت تشک برجیس امروز مقاله کوتاهی در مورد خواب دیدن کودکان برای شما آماده کرده ایم ما باید ارزش و ویژگی خواب را به فرزندان خود در میان بگذارید. با این کار به علایق فرزند خود از خوابش پی می برید. هر گز رفتار کودک را در خواب […]

ادامه مطلب