تاثیر کم خوابی بر چاقی:با توجه به مطالعه‌ای علمی که توسط محققان دانشگاه لاوال در کبک – کانادا انجام شد، محققان به نتیجه رسیدند که خواب کافی نیز یکی از عوامل مؤثر در کاهش وزن است. به گفته این محققان خواب کافی و به موقع یک نکته کلیدی در کاهش وزن و جلوگیری از مبتلا […]

ادامه مطلب

تاثیر کم خوابی بر پوست:  همانقدر که کم بخوابیم به همان اندازه تاثییر معکوس بر پوست می گذارد.کم خوابیدن در  طی شبانه روز باعث میشود که  پوست نتواند خود را ترمیم کند .کم خوابی اثر سوء بر دستگاه گوارش می گذارد و همین امر باعث ایجاد مشکل بر پوست میشود.   ▪ داشتن خواب کافی […]

ادامه مطلب

چه مقدار خواب مورد نیاز بدن است،شاید بارها این سوال را از خود و دیگران پرسیده باشد. ایا همیشه خواب آلود و بی حال و کسل هستید؟میزان کم خوابی تاثثی بسیار نا مطلوبی بر  روند زندگی دارد.بد خوابی و کم خوابی و ساعت نام ناسب خواب یکی از عوامل  مهم در خواب آلودگی  روزانه ما […]

ادامه مطلب