مفاهیم خواب

مقاهیم خواب: سلامی دوباره به همراهان سایت تشک برجیس امروز در مورد مقوله مفاهیم خواب مقاله کوتاهی بیان

مقاهیم خواب: سلامی دوباره به همراهان سایت تشک برجیس امروز در مورد مقوله مفاهیم خواب مقاله کوتاهی بیان می کنیم که  برگرفته از کتاب  خواب هایی برای دین  اثر دیس لین است.

جهان هر روز، حرفی برای گفتن به شما دارد. خواب ها نیز در  طول شب سعی می کنند پیام هایی به شما  بدهند. اگر در خواب فرد نابینایی را دیدید ممکن است تفسیر آند این باشد که در  زندگی عادی از دیدن چیزی یا نکته ای پرهیز کنید. نشانه های دنیای بیداری به این واضحی و روشنی نیست.وقتی خودم نسبت به این نابینایی آگاه می شوم می فهمم که چه چیز را نمی خواهم ببینم یا نسبت به چه موردی نابینا شدم.

افراد اطراف شما نشانه هایی برای رشد درونی تان است. اگر به نشانه ایی سه بار در زندگی یا خوابم برخورد کنم، حتما به دقت به آن توجه می کنم. من در شلوغی احساس راحتی می کنم و بدون اضطراب می توانم از خانه بیرون بیایم.اما وقتی به درون خودم عمیق نگاه کردم متوجه حقایق نهفته ایشدم.به شهر جدیدی رفتم در این جا به جایی مجبور شدم از دوستان نزدیک جدا شم. محیط جدید به نظرم سرد و خشن بود و هیچ احساسی برای ورود به محیط جدیدنداشتم . نشانه های نمادین ترس در دنیای خوابم بیانگر عدم علاقه من به قبول محیط جدید بود. با فهمیدن این موضوع و برداشتن چند حرکت احساسی، توانستم ازشهر جدید لذت ببرم و در کارم نیز موفق شدم.

مفاهیم خواب

مفاهیم خواب

هر چیز یا هر کس در دنیای خواب سعی می کند حرفی به شما بزند، از تابلوهای تبلیغاتی گرفته تا شکل ابرها در خواب ، حتی چیز ساده ای مثل گم کردن کلید، همگی بیانگر نکته ای به شما هستند.

مفاهیم خواب:خواب هایی برای دیدن

بیشتر مردم دست کم یک بار خواب دیدن که آن خواب درک و نگاهی جدید به زندگی به آنان داده است و کمک کرده تا سرایط بحرانی را پشت سر بگذارند، تحلیلگران موضوع این چنین خواب هایی را فراتر از دانش فرد می پندارند ، که بیانگر حکمتی قدیمی و سحر و جادوست.این خواب ها در قدیم خواب های الهام بخش نامیده می شدند و آنها را ناشی از اعماق درون بشر می دانستند. که البته امروزه نیز همین طور می باشد.خواب هایی که  با دستور قبلی و برنامه ریزی نشده دیده نمی شوند و در شرایط ضروری و در  صورت  نیاز به سراغ ادمی می ایند. انها در شب تاریک وح راهنماو  اطمینان بخش ادمی هستند. این گونه خوابا ه اینده را پیش بینی می کند و پژوهشگران دانش خواب می گویند به تناسب بین همه رایج است.

Pin It

ثبت دیدگاه